Život sa neustále mení . Všetko má začiatok a koniec a veci, ktoré sú tu dnes sa môžu zajtra stratiť . Prijatie tejto reality nám umožňuje žiť pokojnejšie v prítomnom okamihu, byť vďačnejší za veci , ktoré máme teraz , bez obáv z toho, či by sme ich mohli stratiť alebo nie.Je dôležité naučiť sa uzatvárať kapitoly v našich životoch, pretože to znamená žiť:  meniť sa, obnovovať sa a nezostávať v komfornej zóne dlhšie, ako je potrebné.

Bez ohľadu na to, kde sa momentálne vo svojom živote nachádzate,  vždy si pripomente že všetko sa mení a že ste transformačná bytosť.

Túto podstatu zmeny  budhisti označujú ako „nestálosť“. Tiež sa nazýva Anicca alebo Anitya a je jednou z podstatných doktrín a v budhizme.

V doktríne sa uvádza, že celá podmienená existencia a realita sú bez výnimky „prechodné, evanescentné a nekonštantné“. To znamená, že všetko si neustále prechádza transformáciou.

Zmena je často spojená s  neistotou ,  ktorej sa bojíme. Ľudia majú silnú túžbu mať svoj život plne pod kontrolou, no musíme naučiť, že istota neexistuje, s výnimkou prípadu smrti. Určité veci sa dejú, keď to najmenej čakáme, a nemáme žiadnu moc to zmeniť.

Ak prijmete tento fakt , ľahšie sa dokážete vyrovnať s akoukoľvek stratou  a životnou zmenou. Tiež vám pomôže viera v to, že všetko sa deje pre vaše vyššie dobro .

Ak neprijmete fakt, že život sa neustále mení  a  budete chcieť svoj život ovládať , budete  vytvárarať energetickú stagnáciu a tá bude podporovať vašu nespokojnosť.

Možno dnes budete trpieť nad uzatváraním nejakej kapitoly, no zajtra môžete byť šťastný , že sa vám otvorí nová, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou oveľa lepšia. Bude to lepšie, pretože budete robiť lepšie, pretože ste sa z predchádzajúcich kapitol poučili .

Vďaka zmenám sa možete zdokonalovať a napredovať a   myslite na to , že svoj svet tvoríte svojou schopnosťou premeniť svoj strach  na vieru.

Facebook
Twitter
LinkedIn