mENTORING S PETROU

Najvyššia možná forma podpory, akú ponúkam. V mentoringu ťa doslova osobne vediem za ruku do tvojho cieľa. Mentoring je pre mužov a ženy, ktoré chcú za čo najkrajtší čas , s čo najmenším úsilím dosiahnuť magické výsledky. Miesta do mentoringu sú limitované, preto si vyberám cieľavedomých ľudí, ktorí to myslia so sebou a so svojou zmenou vážne a chcú do seba investovať svoju energiu a peniaze.  Možnosti mentoringu sa cenovo pohybujú od 1000 eur vyššie.

Individuálne mentoringy

SUCCESS
mentoring

LOVE mentoring

HEAL mentoring

Zásady ochrany osobných údajov

Obchodné podmienky

Kontakt