LOVE mentoring

Program LOVE mentoringu je špeciálne navrhnutý, aby oslovil jednotlivcov hľadajúcich pravú lásku a naplnený vzťah. Cieľom je pomôcť ženám aj mužom odhaliť a prekonať vnútorné prekážky, ktoré im bránia vytvoriť si a udržať hlboký a zmysluplný vzťah. Účastníci sa naučia, ako budovať silné, zdravé vzťahy založené na dôvere, rešpekte a otvorenej komunikácii, otvárajúc tak dvere k pravej a trvalo udržateľnej láske.

LOVE mentoring je pre teba, keď :♥︎ Ak máš pocit, že vždy narazíš na rovnaké prekážky v láske alebo v partnerstve a nevieš, ako z tohto cyklu vyjsť.

♥︎ Ak si pripravený/á na pravú lásku, ale nevieš, ako ju nájsť alebo nevieš, či robíš všetko pre jej nájdenie správne

♥︎ Ak máš pocit, že tvoj osobný život alebo kariéra dominujú na úkor tvojho milostného života, LOVE mentoring ti pomôže nájsť zdravú rovnováhu, ktorá podporuje tvoje vzťahové ciele.

♥︎ Ak cítiš, že tvoje doterajšie vzťahy boli povrchné alebo neuspokojivé a hľadáš hlbší zmysel a spojenie, tento program ti ukážeť, ako vytvoriť hlbšie a zmysluplnejšie vzťahy.
PRÍSĽUB LOVE MENTORINGU

Čo všetko si odnesieš

Dostaneš sa z blúdneho kruhu toxických vzťahov a staneš sa vysnívanou osobou, ktorá presne vie,čo chce a je štastná sama so sebou. A vďaka najmodernejším a najúčinejším stratím pre svoju vysnívanú lásku 

Sebapoznanie a Sebaláska

Modul 1
Tento modul je navrhnutý ako úvodná etapa programu, kde účastníci podniknú cestu k hlbokému sebauznaní a sebaláske. Púť začína zameraním sa na základné aspekty sebapoznania - identifikáciu osobných hodnôt, preskúmanie vnútorných silných stránok a objavenie skrytých zdrojov radosti a spokojnosti. Účastníci sa naučia, ako sebaláska slúži ako základ pre zdravé sebavedomie a ako tento kľúčový prvok ovplyvňuje ich schopnosť navazovať a udržiavať zmysluplné vzťahy.

Transformácia Emočných Bariér

Modul 2
Pomocou techník zameraných na hlbokú osobnú reflexiu a emočnú uvoľnenosť, sa účastníci naučia identifikovať a transformovať vnútorné prekážky a a rozpoznávať a transformovať emocionálne bloky, ktoré ich bránia v prežívaní plnohodnotných vzťahov. Diskutované budú aj stratégie na zvládanie strachu z odmietnutia a samoty.Tento modul je navrhnutý ako cesta k vnútornému oslobodeniu, ktorá umožní účastníkom otvoriť sa novým možnostiam v láske a medziľudských vzťahoch.

Dialóg Srdca - Majstrovstvo Komunikácie

Modul 3
V tomto module sa účastníci zoznámia s kľúčovými princípmi asertívnej komunikácie a naučia sa, ako vyjadriť svoje potreby a očakávania bez pocitu viny alebo agresivity. Budú praktizovať techniky aktívneho počúvania a empatickej reakcie, a tiež sa naučia, ako stanovovať a udržiavať hranice, ktoré podporujú vzájomný rešpekt a pochopenie v vzťahoch.Tento modul je zlatý kľúč k rozkladaniu bariér a budovaniu trvalých spojení, kde sa každé slovo a každá emócia stáva cenným krokom na ceste k hlbšej spokojnosti a harmonii vo vzťahoch. Účastníci objavia, ako môže práca na sebe a na svojich schopnostiach komunikovať otvoriť dvere k vzťahom, o akých vždy snívali, a ako tieto zručnosti môžu pomôcť vytvoriť a udržať lásku plnú porozumenia a radosti.

Rozumejúc si Navzájom - Pochopenie Dynamiky Medzi Pohlaviami

Modul 4
Tento modul je navrhnutý tak, aby poskytoval ženám a mužom hlbšie pochopenie o tom, ako druhé pohlavie vníma lásku, vzťahy a zoznamovanie. Cieľom je preklenúť priepasť medzi pohlaviami a naučiť sa, ako efektívne pochopiť očakávania druhej strany.Tento modul tiež poskytne príležitosti na naučenie sa techník zvádzania a zoznamovania, ktoré sú citlivé na potreby a pocity opačného pohlavia. Cieľom je rozvíjať zdravý prístup k zoznamovaniu, kde je vzájomný rešpekt a pochopenie na prvom mieste, a zároveň posilniť sebavedomie účastníkov pri zoznamovaní so sexuálne opačnými partnermi.

Navigácia v Modernom Zoznamovacom Svete

Modul 5
V tomto module sa účastníci zoznámia s výzvami moderného zoznamovacieho sveta, vrátane online zoznamovania, sociálnych médií a tradičných metód zoznamovania tvárou v tvár. Modul poskytne nástroje a stratégie na úspešnú navigáciu v týchto prostrediach, zatiaľ čo udržuje integritu a autentickosť účastníka. Zameriame sa na vývoj adaptívnych zoznamovacích stratégií, ktoré rešpektujú individuálne hranice a preferencie, zatiaľ čo zároveň podporujú otvorenosť a prístupnosť voči potenciálnym partnerom. Účastníci sa naučia, ako vytvárať silné prvé dojmy, efektívne komunikovať svoje záujmy a hodnoty, a rozpoznať, keď je spojenie pravdepodobne vhodné pre dlhodobý vzťah.

Udržiavanie a Hlboké Rozvíjanie Vzťahov

Modul 6
Tento modul sa sústreďuje na kľúčové aspekty nájdenia a udržiavania si vysnívanej lásky, ponúkajúc hlboký ponor do toho, ako môžu účastníci rozvíjať a udržať vzťahy, ktoré sú v súlade s ich najhlbšími túžbami a hodnotami. Začíname s procesom jasného definovania, čo pre účastníka znamená vysnívaná láska, vrátane osobných hodnôt, očakávaní a nevyhnutných aspektov vzťahu, ktoré podporujú ich celkovú spokojnosť a šťastie.Účastníci sa oboznámia s metódami na zachovanie vášne a príťažlivosti v dlhodobých vzťahoch a tiež modul poskytne usmernenia na prekonávanie bežných výziev a prekážok, ktoré môžu vzniknúť na ceste k udržaniu si vysnívanej lásky.

Si pripravený/á vstúpiť teraz do mentoringu, ktorý ti pomôže premeniť tvoje sny o láske na realitu?

Prihláška
(požadované)
Telefón
Ak zistím, že ti môžem pomôcť dostať sa tam, kde chceš byť vo svojom živote, čo ťa najlepšie vystihuje::

(požadované)
Ktoré tvrdenie najpresnejšie popisuje tvoje zmýšľanie a správanie pri vykonávaní zmien?
(povinné)

Zásady ochrany osobných údajov

Obchodné podmienky

Kontakt